Enkät nr1 resultat del6

Hästar som bor på box under vinterhalvåret

8 % av dessa hästar upplevs stressade/nervösa/rädda av sina ägare (motsvarande siffra hos hästar som bor på lösdrift är 4 %)

10 % av dessa hästar upplevs stressade/nervösa/rädda vid hantering från marken (motsvarande siffra är 3 %)

12 % av dessa hästar upplevs stressade/nervösa/rädda vid ridning (motsvarande siffra är 6 %)

16 % av dessa hästar skulle inte påstås vara väluppfostrade (motsvarande siffra är 11 %)

22 % av dessa är svårfångade (motsvarande siffra hos hästar som bor på lösdrift är 5 %)

46 % av dessa hästar behöver stå uppbundna vid vissa tillfällen (motsvarande siffra är 19 %)

28 % av dessa hästar kan ha svårt att stå still (motsvarande siffra är 13 %)

Genom de båda enkäterna uppkommer en bild av att den svenska hästhållningen är mycket blandad där den traditionella inte dominerar lika starkt som den kan uppfattas, bara genom en åktur på landsbygden. 62 % av hästarna lever halva året uppstallade på box och spenderar en stor del av sitt dygn i isolerade utrymmen inomhus. För ett strövande bytesdjur är dessa mycket onaturliga förhållanden, dock anses enligt ägarna endast 8 % av dessa hästar vara stressade. Detta är dock dubbelt så många som av de hästar som bor på lösdrift. Dessa siffror stiger då frågan lyder om utomstående skulle påstå att hästen var stressad eller nervös. Då upplevs 10 % av de boxlevande hästarna vara stressade vid hantering från marken, och 12 % vid ridning. Dessa siffror motsvaras av 3 % och 6 % hos de hästar som bor på lösdrift. Orsaker till stressrelaterade beteenden kan vara många, framförallt då lösdriftslevande hästar fortfarande kan upplevas på detta sätt är boven inte endast inhysningsformen. Samtidigt sätts de lösdriftslevande hästarna in i människans omgivning med begränsade områden så som stall och ridhus då de möjligtvis sköts om och rids. Men även vid dessa tillfällen finns en tydlig skillnad då endast 19 % av de lösdriftlevande hästarna behöver stå uppbundna vid skötsel i stall, där motsvarande siffra är 46 % hos hästar som var dag vistas flera timmar i dessa stall. Mängden frihet hästar upplever under dygnet kan därigenom påverka hur bra hästarna hanterar den mänskliga miljön.

Det är tydligt att jordbruksverkets föreskrifter i första hand är skapta för den traditionella hästhållningen med utarbetade mått så att ingen inredning kan hindra hästen från att utföra dens naturliga beteenden. Det saknas måttbestämmelser för storleken på det utrymme i vilket hästen ska få sin dagliga utevistelse. Likaså finns det en tidsbestämmelse för antalet timmar en häst får gå utan ett vindskydd, men ingen minsta tid en häst bör gå ute.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback